Disclaimer

Bleijenberg Bouw & Onderhoud is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze website. Wij hebben bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht genomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van informatie verkregen via onze website.
Wij beschouwen alle informatie die ons wordt toegezonden via internet als ons eigendom. De bezoeker van onze website geeft door het zenden van informatie tevens toestemming tot gebruik van deze informatie. De informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
De inhoud van deze website kan door Bleijenberg Bouw & Onderhoud ten allen tijde naar eigen inzicht gewijzigd worden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bleijenberg Bouw & Onderhoud worden gebruikt of verveelvoudigd.

Terug naar home